Kategorya: Mga manggagawa

Sino ang Maaaring Makatanggap ng Mga Benepisyo sa Kompensasyon ng mga Manggagawa?

Melek Ozcelik

Lahat ng full-time na empleyado na nagtatrabaho sa isang kumpanya kung saan mayroong tatlo o higit pang full-time na empleyado ay dapat makatanggap ng Workers' Compensation Insurance. Mahahanap mo itoMagbasa Nang Higit Pa